• بازار در انتظار اكسنت كرمان موتور

    بازار در انتظار اكسنت كرمان موتور

    امروز براى همه اثبات شده كه اكسنت كرمان موتور ارزش خريد بيشترى به مدل هاى وارداتى دارد. زيرا اين خودروى مونتاژ داخل سازگارى بيشترى با شرايط ايران دارد واز طرفى امكانات بيشترى در آن ديده مى شود. با نزديك شدن به موعد تحويل اين خودرو حواله هاى سرى اول آن تا حدى گران شده است

پارس یدک طراحی شده توسط پارسا آقایی © Copyright 2016