• دیفرانسیل در ماشین چه کاری انجام میدهد ؟

    دیفرانسیل در ماشین چه کاری انجام میدهد ؟

    حدود 200 سال است که اتومبیلها دیفرانسیل دارند.در این مدت ، کار بسیاری انجام دادند بدون اینکه توجه چندانی از رانندگان جلب کنند.با این حال ساختار دیفرانسیلها تغییر کرده است. در حال حاضر حتی سواری های روزمره به نوعی است که نیاز به یک دیفرانسیل تخصصی دارد.در نتیجه شما ممکن است در مورد وسایل نقلیه

پارس یدک طراحی شده توسط پارسا آقایی © Copyright 2016