• اگر در تصادف رانندگی هستید، چه باید بکنید؟

    اگر در تصادف رانندگی هستید، چه باید بکنید؟

    کابوس یک راننده معمولی و حتی رانندگان محتاط تر می تواند تصادف باشد. در اینجا چند مرحله برای  شما که در یک حادثه رانندگی میتواند رخ دهد، شرح داده میشود. وضعیت را ارزیابی کنید یک تصادف ناگهان اتفاق می افتد شما ممکن است لرزش، شاید حتی زخم داشته باشید، اما شما باید آرام باشید، افکار

پارس یدک طراحی شده توسط پارسا آقایی © Copyright 2016